No093佟蔓梦回民国青丝缕缕写真专辑39P佟蔓爱尤物

No093佟蔓梦回民国青丝缕缕写真专辑39P佟蔓爱尤物

(双解通圣汤)麻黄朴硝大黄当归赤芍川芎白术土炒石膏滑石桔梗栀子连翘去心黄芩薄荷甘草生荆芥防风伤寒热盛通圣汤,表裹两解麻硝黄,归芍芎术膏滑桔,栀翘芩薄草荆防。【方歌】阿魏化坚消结聚,蟾酥丸料研末细,蜈蚣炙黄太乙膏,【方歌】钮扣风生胸颈间,风湿结聚搔痒难,延及成片浸汁水,【注】此证生于颈下天突穴之间。

头痛恶寒者,加速须葱头三个,盖卧汗出甚效。 体肥者,形盛可知也,体瘦者,形衰可知也,粗者,声音雄粗,此气实也,细者,声音微细,此气虚也,了了精彩者,此神强也,目不了不精彩者,此神弱也,更问其饮食能否,饮食如常者,胃气实也,不能饮食者,胃气虚也,气虚顶陷多软薄,气过成泡少浆脓,血虚淡红摸转白,血过发□紫黑凝。

 葛根解毒汤清热,津液上潮火自泄,升葛花粉生甘草,麦冬生地茅根列。至于头乃诸阳之首,诸书俱云禁灸,若误灸逼毒入里,令人痰喘上涌,反加大肿。

平素有热感风寒,面赤唇焦口鼻干,憎寒壮热频饮冷,心烦谵妄便多艰,泻热先宜用通圣,清热凉膈天水煎。肾囊者,乃肾之外候关要处也,若痘出稠密,乃毒聚于斯也,宜用散结汤主之疏解通畅,庶可愈矣。

痘疔枭毒乱正疮,色紫黑黯形坚强,先出先长妨诸痘,针刺随贴四圣良。(加味香苏散)苍术米泔水浸陈皮川楝肉甘草苏叶香附酯炒加味香苏散苍术,广陈皮与川楝肉,甘草苏叶香附同,连须葱白共煎服。

其初起皆形如粟米,焮痛麻痒,周身拘急,寒热往来,因循数日,突然大肿,气实者多初起治法,不论虚实,即宜隔蒜艾灸,灸之不应,则就患顶当肉灸之,至知痛为效,以大化小,移深居浅。水痘发于脾肺二经,由湿热而成也,初起与大痘相似,面赤唇红,眼光如水,咳嗽喷嚏,唾涕稠粘,身热二三日而始出,其形尖圆而大,内含清水,易胀易靥,不作脓浆,初起荆防败毒散主之,继以加味导赤散治之。

Leave a Reply