ak福利视频92

ak福利视频92

此余于终篇所以特举前辈格言,以解世俗之惑,不然《难经》有谓∶问其所欲五味,以知其病之所起所在者,又果何意邪?  浑身且发蒸蒸热,真阴消烁落皮毛;劳瘵有虫能变化,熏陶传染袭沉疴。

奥灵之妙,其道乃同元气者,无器不有,无所不至,血因此而行,气因此而生。大人得小儿脉,不治。

经所谓∶皮虚则热,脉虚则惊,肉虚则重,筋虚则急,骨虚则痛,髓虚则堕,肠虚则溏泄。阴阳两虚,惟补其阳,阳生而阴长;气血俱病,只调其气,气行而血随。

阳者,天气也,主外。元人王安道谓改“制则生化”为是,盖亦不明经义者也。

临症者诚潜心而有会焉,则分之而脏腑各一阴阳也,阴阳各一虚实也,理周而法到,可以补金镜之所未及,而正不止三十六舌也;故曰∶将欲下开之曰∶有碍于升者,有碍于降者,宜审别治之,又不可必其升而后降也。

若一见胖嫩,即使苔浓而焦干燥裂,非寒水侮土,即肾气凌心。若夫诸风掉眩,皆属肝木;诸痛痒疮,皆属心火;诸湿肿满,皆属脾土;诸气恚郁,皆属肺金;诸寒收引,皆属肾水;此病机属于五运者也。

Leave a Reply